PADĖKIME VIENI KITIEMS

Kviečiame aukoti

Kviečiame savo lėšomis prisidėti prie COVID-19 pasekmių mažinimo ir aukoti, lėšos bus skiriamos pagelbėti tiems JAV lietuviams, kuriems jos labiausiai reikia. Pirmosios surinktos lėšos bus skiriamos ligoniams – jų aprūpinimui medikamentais, maistu, asmens higienos priemonėmis. Vėliau poreikis bus analizuojamas ir tikslinamas, visuomenė bus nuolat informuojama, kiek surinkta lėšų ir kam jos naudojamos. JAV Lietuvių Bendruomenės sudarytas lėšų skirstymo komitetas spręs dėl fondo naudojimo krypčių ir strategijos, tvirtins lėšų panaudojimą. 

COVID-19 pasekmių mažinimo JAV fondui galite lengvai paaukoti gofundme platformoje spausdami čia:

COVID-19 pasekmių mažinimo Lietuvoje fondas

LR Finansų ministro Viliaus Šapokos įkurtu COVID-19 pasekmių mažinimo fondu rūpinsis Prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujama žymių šalies medikų, mokslininkų ir verslo atstovų komanda. Fondo lėšos bus skiriamos pagalbai tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Pirmosios surinktos lėšos bus skiriamos medikams ir ligoniams – perkamos asmens apsaugos priemonės, reagentai ir kita medicininė įranga. Vėliau poreikis bus analizuojamas ir tikslinamas, visuomenė nuolat bus informuojama, kiek surinkta lėšų ir kam jos naudojamos.

Gavėjas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Sąsk. nr.: LT 56 1010 0000 0853 2407 (Lietuvos bankas)

Papildoma informacija:

Juridinio asmens kodas 288601650

SWIFT kodas: LIABLT2XXXX