PADĖKIME VIENI KITIEMS

COVID-19

Pagalba JAV gyvenantiems ar laikinai esantiems lietuviams

Svarbi informacija

Padėkime vieni kitiems!

JAV Lietuvių Bendruomenė subūrė savanorių grupę, kuri COVID-19 pandemijos metu renka ir koordinuoja informaciją apie JAV lietuviams reikalingą pagalbą ir siūlomą savitarpio pagalbą. Tokiu būdu pagal išgales stengsimės padėti tiems, kuriems šiuo metu jos labiausiai reikia.

Šiuo visiems sudėtingu ir daug iššūkių keliančiu laikotarpiu, visame pasaulyje siaučiant COVID-19 pandemijai, JAV Lietuvių Bendruomenė, bendradarbiaudama su LR ambasada Vašingtone, kviečia susitelkti ir padėti vieni kitiems. Ištiesti pagalbos ranką ir dalintis dar niekada nebuvo taip prasminga ir svarbu. Padėkime Jungtinėse Valstijose gyvenantiems ar laikinai esantiems lietuviams, kurie dėl COVID-19 pandemijos susidūrė su nenumatytais sunkumais – yra didesnės rizikos grupėje arba jiems reikalinga informacinė, konsultacinė ar kitokia pagalba. Mes žinome, kiek daug galime pasiekti veikdami išvien, tad kviečiame drauge atremti koronaviruso grėsmę ir įveikti mums visiems tenkančius iššūkius.

Pasidalinkime, kuo esame turtingi – gerumu, patarimais, savanorišku darbu, žiniomis, pinigine auka. Tuomet visi būsime daug turtingesni bei stipresni, o kiekvieno iš mūsų širdis prisipildys vilties ir tikėjimo. Būkime sveiki ir stiprūs!

JAV Lietuvių Bendruomenė

***

The Lithuanian-American Community has formed a volunteer group that collects and coordinates information on the need for and assistance to Lithuanians in the United States during the COVID-19 pandemic. This way, we will do our best to help those who currently need help the most.

In this difficult and challenging time, as the COVID-19 pandemic is raging across the world, the Lithuanian-American Community, in cooperation with the Lithuanian Embassy in Washington, invites you to work together. It has never been more meaningful and important to reach out and help one another. Let’s help Lithuanians who either live in the United States or stay here temporarily and who are facing unexpected difficulties due to the COVID-19 pandemic – who are at higher risk or need information, advice or other help. We know that by working together, we can overcome the threat that the coronavirus poses and meet the challenges we all face.

Let’s share what we are rich in – our kindness, advice, volunteering, knowledge, and financial support. Then we will all be much richer and stronger, and our hearts will be filled with hope and faith. Let’s stay healthy and strong!

The Lithuanian American Community

Poreikių anketa

Ši anketa skirta tam tikroms kategorijoms žmonių, kurie dėl COVID 19 viruso plėtros priversti laikinai izoliuotis ir gyventi karantino sąlygomis.

Savanorių registracija

Jeigu esate pasirengęs savo žiniomis bei darbais padėti sumažinti COVID 19 viruso pasekmes labiausiai pažeidžiamiems tautiečiams JAV – kviečiame registruotis.

Profesionalų registracija

Jeigu norite prisidėti savo idėjomis ar darbais prie COVID 19 viruso pasekmių sumažinimo labiausiai pažeidžiamoms savo tautiečių grupėms, kviečiame registruotis.

Kviečiame savo lėšomis prisidėti prie COVID-19 pasekmių mažinimo

Kviečiame savo lėšomis prisidėti prie COVID-19 pasekmių mažinimo ir aukoti, lėšos bus skiriamos pagelbėti tiems JAV lietuviams, kuriems jos labiausiai reikia. Pirmosios surinktos lėšos bus skiriamos ligoniams – jų aprūpinimui medikamentais, maistu, asmens higienos priemonėmis. Vėliau poreikis bus analizuojamas ir tikslinamas, visuomenė bus nuolat informuojama, kiek surinkta lėšų ir kam jos naudojamos. JAV Lietuvių Bendruomenės sudarytas lėšų skirstymo komitetas spręs dėl fondo naudojimo krypčių ir strategijos, tvirtins lėšų panaudojimą.